Pravila nagradnega žrebanja: »Vi nas priporočate mi vas nagrajujemo« ki se izvaja v sklopu kampanje “Naj PGD 2021” http://bit.ly/nagradnoglasovanje (v nadaljevanju: pravila)

 1. Organizator nagradne igre

Organizatorja nagradnega žrebanja »Vi nas priporočate mi vas nagrajujemo« sta podjetje AM&PM Global d.o.o.Gradnikove Brigade 19, 5000 Nova Gorica in podjetje Gasilec pohiti preventivna požarna varnost d.o.o. Gradnikove Brigade 19, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator)

 1. Kdaj in kje nagradna igra poteka:

Nagradna igra se začne 1.9. 2019. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 1. 9. 2019 do vključno 31.12. 2021. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajenca zaključi 31.10.2021. Nagradna igra bo objavljena na spletni strani www.gasilecpohiti.si ter aktivna na osebnih ozaveščanjih pri stranki na domu, v različnih društvih (društva upokojencev, društva kmečkih žema ect ect), na različnih prireditvah, sejmih, trgovskih centrih, tiskanih medijih kot npr.- (nagradna križanka), preko diretne pošte ali na FB socijalnem omrežju .

Področje nagradne igre: Nagradna igra poteka na področju Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani www.gasilecpohiti.si (v nadaljevanju -stran igre).

 1. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja – promocija blagovne znamke »Firefighter Hurry« oz. spletne strani wwww.gasilecpohiti.si, pridobivanje osebnih kontaktov za organizatorja z namenom izvedbe javno mnenjske tržne raziskave z ciljem ozaveščanja in diretnega trženja izdelkov požarne zaščite na področju preventivne požarne varnosti.

 1. Definicija pojma sodelujoči:

Sodelujoči: Kot sodelujoči se definira vsaka polnoletno opravilno sposobna oseba iz področja republike slovenije ali republike hrvaške, katera v celoti poda resnične lastne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, telefon, email, rojstne podatke) ter resnične podatke priporočencev (ime, priimek, naslov, telefon, sorodstveno razmerje v katerem je do priporočenca).

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali Republiki Hrvaški. Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči predat resnične – točne vse zahtevane podatke. Vsaka oseba, katera bo izvedla osebno ozaveščanje preventivne požarne varnosti na svojem domu bo lahko priporoča  druge osebe (priporočence) in za vsako priporočilo katero bo organizator osebno kontaktiral ter izvedel ozaveščanje bo priporočitelj prejel  nove srečke v excel tabeli na google drive aplikaciji in si bo tako omogočil večjo možnost, da prejme glavno ali katerokoli drugo nagrado. 

 1. Darilo presenečenja:

Za prejem darila presenečanja pa mora sodelujoči priporočenec osebno sodelovat v javnomnenjsko tržni raziskavi iz področja preventivne požarne varnosti ter spoznat rešitve katere lahko preprečijo začetni požar v zaprtem prostoru. Sodelujoči priporočenec nima obveznosti do nakupa.

Zaposleni organizatorja  in zaposleni pri partnerskih podjetjih, ne smejo sodelovati v nagradni igri. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z eno prijavo. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri več kot 1 krat, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Prav tako organizator ne bo predal nagrade sodelujočemu v kolikor ugotovi, da je sodelujoči sodeloval večkrat. V takšnem primeru se nagrada ne podeli.

      7. Žrebanje nagrajencev – nagrajenca:

Žrebanje bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, katero izbere organizator. Za žrebanje nagrajencev bo organizator izbral enega izmed dveh načinov.

1.NAČIN ŽREBA: izmed vseh vpisanih srečkah v programu google drive naključno. Žreb se bo izvedel na način, da bo vsak od komisije pripravil komplet 10 lističev (bele barve, velikosti 3×3 cm z napisom ene številke od 0 do 9 ) s številkami od 0 do 9. Pripravi se toliko kompletov kolikor je številk pod zaporedno vrstico zadnje srečke v google drive. Vsi lističi se bodo pomešali v platneni temni vrečki in vsak od komisije bo izvlekel eden listič po sistemu tisti ki je prvi predal 10 lističev s številkami, bo prvi izvlekel eden listič. Zaporedje teh številk bo zaporedna številka nagrajenca. Nato še predsednik komisije vrže kocko družabne igre Gasilec pohiti in v kolikor se kocka ustavi na številki od 1 do 3 nagrajenec prejme 7 dni počitnic za dve osebi v kolikor pa se kocka ustavi na številki od 4 do 6 pa nagrajenec prejme celoten paket vseh izdelkov (od vsakega modela po en izdelek) preventivne požarne varnosti. Nagrajenec kateri je istočasno kupec izdelkov organizatorja in je bil izžreban za paket izdelkov se mu vrne celoten nakup v denarju in v kolikor ni nakupil celotnega paketa se mu še dodajo manjkajoči izdelki.

2. NAČIN ŽREBA: Kvalifikacijsko žrebanje se izvede naključno v elktronskem bobnu. Vsi finalisti se bodo prav tako žrebali v elktronskem bobnu. Vsakemu finalistu se dodajo njegove dodatne srečke v elektronskem bobnu in tako povečajo možnosti, za finalni žreb.

                8. Pristojnosti komisije v sestavi:

 • Mateja Štakul organizatorja – direktor);
 • član komisije; predstavnik organizatorja; predstavnik sponzorja, avtor družabne igre Lukas Vincent;

ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajenceva, v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil s strani komisije, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je sodeloval z natančnim upoštevanjem teh pravil. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže pisno in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko SMS ali poštnega ali e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči sodeloval. Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

              9. Nagrada: Med sodelujoče bodo z žrebanjem podeljena naslednje nagrade:

1.GLAVNA NAGRADA: 7 dni počitnic za dve osebi v toplicah po izbiri (ali 14 dni za eno osebo), brezplačen prevoz od doma do toplic in nazaj, polni penzion: zajtrk, kosilo, večerja in brezplačna pijača ob kosilu in večerji, 2 x preventivni zdravniški pregled, 2 x 3 masaže (2 x refleksni masaži stopal, 4 masaža celotnega telesa), neomejen vstop v bazene in saune.

2.GLAVNA NAGRADA KOMPLET PREVENTIVNE POŽARNE VARNOSTI: avtomatski gasilni sistem Crystal + gasilni sprej Flame Defence + gaslilna krogla President + gasilna krogla Uni Royale.

3. NAGRADA PRIPOROČENCEV: 7 dni dopusta na morju za 2 odrasla in za dva otroka v aparmanu v Sloveniji ali Hrvaški. 

4. NAGRADE SPONZORJEV: Organizator bo skozi projekt “NAJ PGD 2021” pridobival sponzorje in nagrade. Za vsako nagrado, bo organizator podal opis, datum žreba in objavil nagrajencaNagrade sponzorjev bodo mesečne nagrade i nagrade za finalno žrebanje.

Nobene nagrade ni mogoče izplačati v gotovini in ni prenosljiva na drugo osebo. Nagrado priskrbi in podeli organizator. Sodelujoči lahko v sklopu nagradne igre izkoristijo nagrado paket presenečenja.

Paket presenečenja: Sodelujoči, ki bo sodeloval v javnomnenjski tržni raziskavi bo deležen nagrade paketa presenečenja. Paket presenečenja je nagrada, katero organizator samostojno izbere in se le te lahko spreminjajo. Nagrade iz paketa presenečenja so: kopija slike unikatnega Aquarela Sv. Florjna (original te slike je last organizatorja), družabna igra Gasilec Pohiti, otroška majica z logotipom gasilec pohiti, kapa z logotipom Gasilec Pohiti, ekskluzivni obesek za torbo ali ključe ali ekskluzivna nagradna ugodnost po sistemu 1+1 gratis.

             10. Objava nagrajenca

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, v e- poštnih sporočilih nagradne igre, za kar od organizatorjev ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Nagrajenec bo objavljen na spletni strani nagradne igre, najkasneje v roku 30 dni po zaključku žrebanja nagrajenca oz. 31.12.2021.

            11. Splošno o nagradi, nagrajencu

Komisija bo nagrajenca preverila, če je sodeloval v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrada prenese v naslednje žrebanje. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni prenosljiva na tretjo osebo.
Organizatorji imajo pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrado priskrbi in izroči organizator. O načinu in kraju ter času prevzema nagrade bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja preko SMS ali pošte najkasneje v roku 30 dni po zaključku žrebanja nagrajenca. Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 30 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, in bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado kot tudi dohodnino plača nagrajenec (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju je dolžan pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je so v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosti vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

                    12. Druge določbe:

Za osnovno sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad ter nagrada paket presenečenja niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve; vendar pa organizator omogoča posebno dodatno točkovanje (pridobivanje dodatnih srečk) z nakupom izdelkov in priporočilom novih potencialnih strank ter tako možnost direktne uvrstitve v finalno žrebanje. Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila ali spremenjeni komercialni pogoji dobaviteljav), lahko spremeni pogoje nagardenega žrebanja ali odpove nagradno igro. O tem bo organizator preko spletne strani nagradne igre napisal obvestilo v teh pravilih. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizator si pridržujejo izključno pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse spremembe in novostih ali dopolnila nagradne igre bo organizator dodal v teh pravilih na spletni strani nagradne igre.

12.1. Zbiranje dodatnih točk za direktno uvrstitev v finalno žrebanje: 

Vsak sodelujoči, bo prejel posebno število dodatnih točk v kolikor bo:
Izvedel nakup ali prejel kot darilo izdelek organizatorja:
– nakup ali darilo 1 kom. gasilni sprej Flme Defence 1.000 točk
– nakup ali darilo 1 kom. gasilna krogla Fire Uni Royale 1.000 točk
– nakup ali darilo 1 kom. gasilna krogla Fire President 5.000 točk
– nakup ali darilo 1 kom. gasilni sistem Crystal 10.000 točk
– Izvedel ozaveščanje in spoznal izdelke organizatorja 10 točk
– Izvedeno ozaveščanje na domu priporočenca 1000 točk
V kolikor bo priporočenec opravil nakup izdelkov bo priporočitelj dodatno prejel točke:
– nakup ali darilo 1 kom. gasilni sprej Flame Defence 1.000 točk
– nakup ali darilo 1 kom. gasilna krogla Fire Uni Royale 1.000 točk
– nakup ali darilo 1 kom. gasilna krogla Fire President 5.000 točk
– nakup ali darilo 1 kom. gasilni sistem Crystal 10.000 točk
Več točk več možnoti do finalnega žreba. Kvalifikacijsko žrebanje za finalno žrebanje: Po predaji nagradnega kupona (izpolnjenega nagradnega vprašanja ali gesla nagradne križanke) se z dodatnim sodelovanjem v ozaveščanju preventivne požarne varnosti na domu sodelujoči kvalificira med vsemi sodelujočimi v času kaomanje od 1.9.2019 do 30.10.2021 v žrebanju za kvalifikacijsko žrebanje v finalno žrebanje z eno “srečko”. Izmed vseh sodelujočih se bo izžrebal samo eden za uvrstitev v finalno žrebanje. Kvalifkacijsko žrebanje za finalno žrebanje bo 30.10.2021 in finalno žrebanje 31.10.2021. Število finalistov je omejeno na 5 sodelujočih finalistov. V kvalifikacijskem žrebanju za finalno žrebanje sodelujejo vsi sodelujoči (vse pravočasno in v celoti izpolnjene prispele dopisnice oz. nagradni kuponi). Točno določeno število sodelujočih v finalu se navezuje na sodelujoče finaliste iz posameznega kraja. Finalisti iz posameznega kraja se izberejo glede na višino doseženih točk od najvišjega do najnižje zbranih točk. V kolikor bo v posameznem kraju več finalistov z istimi točkami se izbere v finalni žreb finalista, kateri je pridobil več točk z priporočili in točkami iz prodaje od priporočencev. Zbiranje dodatnih točk – dodatnih srečk: 1000 točk se zbere z nakupom 1 kom. gasilni sprej ali 1 kom. gasilna krogla, z nakupom dveh izdelkov 1 kom. gasilni sprej in 1 kom. gasilna krogla Uni Royale se zbere 2000 točk, z nakupom gasilnega sistema Crystal, gasilne krogle Uni Royale in gasilnega spreja pa zbere 12.000 točk. V finalno žrebanje med 5 finalisti se kvalificira sodleujoči z zbranim najvišjim številom točk. Finalist lahko zbira točke tudi z priporočilom za kar pridobi 1000 točk (priporočeni ne smejo biti v ožjem sorodstvu ter ne na istem naslovu) Dodatne točke iz priporočila novega priporočenca se upoštevajo izključno v kolikor bo priporočenec izvedel enako ozaveščanje z organizatorjem kot je to izvedel priporočitelj in spoznal izdelke preventivne požarne varnosti. Več točk, ko sodelujoči zbere več možnosti v finalnem žrebu ima saj ima toliko srečk kolikor točk oz. srečk je zbral. Organizator bo sodelujočemu dodatno priznal še 1000, 5000 ali 10.000 točk iz prodaje, katera bo izhajala iz priporočila priporočencev. Vsak sodelujoči lahko dopolnjuje točke z priproročili in nakupom iz priporočila vse do datuma finalnega žrebanja. Sodelujoči izgubi pravico sodelovanja v žrebanju v primeru odstopa od nakupa, zamude pri obročnem plačilu ali pri posredovanju nepravilnih podatkov. Več točk več srečk za žreb v finalnem žrebu.
Z tem nakupom se sodelujoči uvrsti direktno v finalno žrebanje med 5 finalisti edina razlika je v tem, koliko dodatnih točk zbere z lastnim nakupom, z realiziranimi priporočili in z zbranimi točkami nakupa iz priporočil.

 

          13. Kje se nahajajo ta pravila:

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre.

            14. Promocija nagradne igre:
Organizator bo promoviral nagradno igro po lastni presoji.

     15.Uporaba in varovanje osebnih podatkov:

Organizator bo osebne podatke skrbno varovali, skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljaljalec osebnih podatkov, podatke, ki so jih je od njih pridobili, samostojno in po lastni presoji obdelujejo izključno in samo 1 x za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajenca o rezultatu žrebanja nagrajenca;
 • povabilo preko telefonskega klica v sodelovanje osebne tržne raziskave kot zaključen korak sprejema v kvalifikacijsko žrebanje 
 • za obveščanje o možnosti pridobitve dodatnih točk in možnosti uvrstitev v finalno žrebanje
 • objava nagrajenca na spletni strani nagradne igre;
 • statistične analize tržne razsikave;

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov office-global@ampm.si z pripisom ODJAVA).

Pravice posameznika kot tudi ostale določbe v zvezi z varovanjem osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov podrobneje ureja in opredeljuje Politika zasebnosti AM&PM Global d.o.o. in Gasilec pohiti preventivna požarna varnost d.o.o.na linku: www.gasilecpohiti.si/pravilnik-zasebnosti